Cobertura de vacante na Mesa do Claustro e renovación do estudantado en órganos do Claustro Universitario