Eleccións de representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento 2016