Facultade de Filoloxía · Estudantes

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


 

xornada portas abertas 2007

 Ao comezo do ano académico a Facultade de Filoloxía organiza unha xornada de acollida para o estudantado de novo ingreso durante a cal se proporciona información sobre os estudos que se imparten, a organización académica do centro e os distintos servizos que nel se ofrecen: biblioteca, aulas de estudo, aulas informatizadas, centro de linguas, asociacións de estudantes, administración, departamentos, etc.

A devandita xornada complétase coa presenza de representantes de distintos servizos da universidade: o de cultura e deportes, o servizo de asesoramento e promoción do estudante (SAPE), o servizo de normalización lingüística, a oficina de relacións internacionais e a oficina de cooperación e voluntariado.

 

A Facultade de Filoloxía mantén o seu apoio ao estudantado ao longo do ano académico mediante o plano de acción titorial —polo cal o profesorado titor orienta aos estudantes en cuestións curriculares varias— e a organización de charlas e xornadas informativas sobre prácticas externas, mobilidade nacional e internacional, orientación laboral e calquera outro tema de interese para os nosos estudantes.