Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Mestrados e liñas de especialización

 

Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións (UDC, USC e UVigo)

· Módulo lingüístico
· Módulo literario/cultural

 

Mestrado universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

· Literatura e cultura no ámbito galego-portugués
· Literatura e cultura no ámbito hispánico
· Liña sen docencia: Literatura e cultura no ámbito anglófono

 

Mestrado interuniversitario e interdepartamental en Lingüística Aplicada (UDC, USC e UVigo)

 

Mestrado universitario en Lingua e Usos Profesionais (extinguido)