Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


 

Materias nas que se pode matricular, co seu curso, código e número de créditos:

   Graos

   Mestrados

 
Cambio a outro grao

Se quere adaptar o seu expediente nun grao cursado na Facultade de Filoloxía da UDC (Español/Galego e Portugués/Inglés: estudos lingüísticos e literarios) para cursar outro, pode consultar os cadros de recoñecemento (validación) de materias entre os distintos graos do centro.

 

Para calquera aclaración, consulte coa administración do centro.