Monitor de Actividades de Tempo Libre

Curso

Impartido pola escola de tempo libre da UDC e homologado pola Xunta de Galicia.

Concedido o recoñecemento de 1 crédito por cada 15 h, ata un máximo de 12 créditos para o alumnado de Grao que supere a fase teórico-práctica.

No caso de superar o curso e as prácticas se terá acceso ao título de Monitor/a de Actividades de Tempo Libre.

Dentro das 200 horas da fase teórico-práctica do curso van incluídas dúas xornadas de acampada e unha xornada de ruta de sendeirismo.

Máis información e inscricións: A Coruña / Ferrol