Facultade de Economía e Empresa

Campus de Elviña
15071 A Coruña, A Coruña (03082)
España (ES)

Ciencias e técnicas da navegación

Nome Categoría Dedicación
Díaz De La Rosa, Angélica PC-DR TC Doutor

Comercialización e investigación de mercados

Nome Categoría Dedicación
Blázquez Lozano, Félix Sergio PC-DR TC Doutor
Calvo Dopico, Domingo Javier TIT-UN TC Doutor
Calvo Porral, Cristina TIT-UN TC Doutor
Juanatey Boga, Óscar PC-DR TC Doutor
Losada López, José María PC-PD B60
Martínez Fernández, Valentín Alejandro TIT-UN TC Doutor
Membiela Pollán, Matías Enrique INT-SU TC Doutor
Naya Mosquera, José Luis ASOC-3 P6
Orosa González, José Javier PC-DR TC Doutor
Ramos Pedreira, Antonio Manuel ASOC-3 P6
Rey García, Marta TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Fernández, María Magdalena PC-DR TC Doutor
Rodríguez Vázquez, Clide AXU-DR TC Doutor
Salido Andrés, Noelia INT-SU TC Doutor
Sánchez Amboage, Eva AXU-DR TC Doutor

Dereito administrativo

Nome Categoría Dedicación
Sanz Larruga, Francisco Javier CAT-UN TC Doutor

Dereito civil

Nome Categoría Dedicación
Collado Rodríguez, Noelia INT-SU P6 Doutor
Díaz Teijeiro, Carlos María INT-SU TC Doutor

Dereito do traballo e seguridade social

Nome Categoría Dedicación
Carril Vázquez, Xosé Manuel TIT-UN TC Doutor
López Mosteiro, Ricardo TIT-EU DR P6 Doutor

Dereito mercantil

Nome Categoría Dedicación
Arévano Fuentes, María Cruz INT-SU P3
Cernadas Lázare, Marta INT-SU P6 Doutor
Fernández-Montells Fernández, Julián TIT-EU TC
García-Pita Lastres, José Luís CAT-UN TC Doutor
Lois Bastida, María Pilar TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Losada Pérez Montero, Juan TIT-EI TC

Economía aplicada

Nome Categoría Dedicación
Arranz Pérez, Matilde CAT-UN TC Doutor
Bodea, Adrian PC-PD B60
Cancelo De La Torre, José Ramón CAT-UN TC Doutor
Casal Rodríguez, Bruno INT-SU TC Doutor
Castellanos García, Pablo PC-DR TC Doutor
Del Campo Villares, Manuel Octavio AXU-DR TC Doutor
Dosío López, Manuel Jesús ASOC-3 P3
Erias Rey, Antonio CAT-UN P3 Doutor
Fernández Fernández, Ignacio ASOC-3 P3 Doutor
Fernández Redondo, Marta María TIT-UN TC Doutor
García López, Javier Ángel ASOC-3 P6
García-Carro Peña, María Beatriz TIT-UN TC Doutor
González Laxe, Fernando I. CAT-UN TC Doutor
Iglesias Gómez, Guillermo PC-DR TC Doutor
Iglesias Vázquez, Emma María CAT-UN TC Doutor
Lado González, Eva-María INT-SU TC
Lodeiro Hermida, María José TIT-UN TC Doutor
López Martínez, Iván TIT-UN TC Doutor
López Rodríguez, Abel Francisco TIT-UN TC Doutor
Martín Legendre, Juan Ignacio INT-SU P6 Doutor
Martínez Filgueira, Xosé Manuel TIT-UN TC Doutor
Mezo Balaca, Inés TIT-EU DR TC Doutor
Morato Miguel, Luís Carlos TIT-EU TC
Mourelle Espasandín, Estefanía PC-DR TC Doutor
Núñez Gamallo, Ramón José TIT-UN TC Doutor
Pena López, José Atilano PC-DR TC Doutor
Pérez López, José Benito INT-SU TC
Prado Domínguez, Antonio Javier CAT-UN TC Doutor
Ramil Díaz, María Concepción TIT-UN TC Doutor
Rego Veiga, Gustavo TIT-UN TC Doutor
Rey Graña, María Carlota TIT-UN TC Doutor
Rivera Castiñeira, María Berta TIT-UN TC Doutor
Sánchez Quinzá Torroja, Juan Manuel TIT-UN TC Doutor
Sánchez Santos, José Manuel TIT-UN TC Doutor
Sánchez Sellero, María Carmen TIT-UN TC Doutor
Seijas Díaz, Amparo Dolores TIT-UN TC Doutor
Sequeiros Tizón, Julio Gaspar CAT-UN TC Doutor
Sieiro Constenla, María Milagros TIT-UN TC Doutor
Suárez Mallo, María de la Cruz TIT-UN TC Doutor
Uriz Tomé, Pilar CAT-EU TC Doutor
Vasallo Rapela, Alejandro Manuel PC-DR TC Doutor

Economía financeira e contabilidade

Nome Categoría Dedicación
Abeal Vázquez, José Pablo AXU-DR TC Doutor
Aguiar Maragoto, Fernando Jerónimo TIT-UN TC Doutor
Álvarez Domínguez, María América PC-DR TC Doutor
Álvarez García, Begoña PC-DR TC Doutor
Andrade Calvo, José Manuel ASOC-3 P4
Anido Martínez, Cristina INT-SU TC
Boedo Vilabella, Lucía TIT-EU DR TC Doutor
Borrajo Dios, Jorge ASOC-3 P6
Calvo Silvosa, Anxo Ramón TIT-UN TC Doutor
Centeno Carballido, María Amparo INT-SU P6
De Llano Monelos, Pablo Ernesto Santia CAT-EU TC Doutor
De Llano Paz, Fernando AXU-DR TC Doutor
Echevarría Canoura, Margarita ASOC-3 P3
Enríquez Díaz, Joaquín INT-SU P6
Fernández Castro, Ángel Santiago TIT-UN TC Doutor
Fernández Rodríguez, María Teresa AXU-DR TC Doutor
García Arthus, Emilia Luísa TIT-UN TC Doutor
Gómez Rodríguez, María Luz TIT-UN TC Doutor
González García, Isaías ASOC-3 P6
Iglesias Antelo, Susana TIT-UN TC Doutor
Lado Sestayo, Rubén AXU-DR TC Doutor
Lagoa Varela, María Dolores PC-DR TC Doutor
Longarela Ares, Ángeles María INT-SU TC
López García, Andrés ASOC-3 P6
López Pampín, José Carlos ASOC-3 P5
Martínez Fernández, Paulino ASOC-3 P6
Miñones Crespo, Ramón TIT-EU TC
Muiño Vázquez, María Flora TIT-UN TC Doutor
Peón Pose, David Olegario AXU-DR TC Doutor
Piñeiro Sánchez, Carlos PC-DR TC Doutor
Puime Guillén, Félix AXU-DR TC Doutor
Rodríguez Gulías, María Jesús AXU-DR TC Doutor
Rodríguez López, Manuel ASOC-3 P6 Doutor
Rodríguez Sánchez, Carlos Enrique ASOC-3 P3
Ruíz Lamas, Fernando Carlos TIT-UN TC Doutor
Salvador Montiel, María Dolores TIT-UN TC Doutor
Suárez Massa, María Isabel Ana TIT-UN TC Doutor
Vara Arribas, Ricardo José TIT-EU DR TC Doutor
Vizcaíno González, Marcos AXU-DR TC Doutor

Estatística e investigación operativa

Nome Categoría Dedicación
Vilar Fernández, José Antonio CAT-UN TC Doutor

Filoloxía inglesa

Nome Categoría Dedicación
Doolittle Kratofil, Timothy Brian LECTOR P6
Llanos Tojeiro, Ángela Joaquina TIT-EU TC
Villamarín Freire, Sara PC-PD B60

Fundamentos da análise económica

Nome Categoría Dedicación
Alló Pazos, María AXU-DR TC Doutor
Barreiro Viñán, José Manuel TIT-EU DR TC Doutor
Bruna Quintas, Fernando Pedro AXU-DR TC Doutor
Calo Blanco, Aitor PC-DR TC Doutor
Couñago Garrido, Celia TIT-EU TC
Currais Nunes, Luís Claudio TIT-UN TC Doutor
Estévez Mengotti, Carlos Benigno TIT-EU TC
García Cebro, Juan Antonio CAT-EU TC Doutor
García Lorenzo, Antonio CAT-EU TC Doutor
López Bermúdez, Beatriz INT-SU P6 Doutor
López Rodríguez, Jesús CAT-UN TC Doutor
Méndez Naya, José TIT-UN TC Doutor
Montes Solla, Paulino INT-SU TC Doutor
Nieto Mengotti, Manuel Vicente INT-SU TC Doutor
Novo Corti, María Isabel CAT-EU TC Doutor
Novo Peteiro, José Antonio TIT-UN TC Doutor
Picatoste Novo, José María INT-SU P6 Doutor
Rungo, Paolo PC-DR TC Doutor
Sánchez de Paz, Elena M. Montserrat TIT-UN TC Doutor
Varela Candamio, Laura PC-DR TC Doutor
Varela Santamaría, Ramón Ignacio CAT-EU TC Doutor
Veiga Fernández, Luís Ángel TIT-EU DR TC Doutor

Historia e institucións económicas

Nome Categoría Dedicación
Lindoso Tato, Elvira TIT-UN TC Doutor
Maixé Altés, Juan Carlos TIT-UN TC Doutor
Martínez López, Alberte CAT-UN TC Doutor
Mirás Araujo, Jesús TIT-UN TC Doutor
Rodríguez Rodríguez, Marceliano INT-SU TC
Vilar Rodríguez, Margarita TIT-UN TC Doutor

Linguaxes e sistemas informáticos

Nome Categoría Dedicación
Condori Fernández, Olinda Nelly INT-SU P6 Doutor
Cortiñas Álvarez, Alejandro INT-SU TC Doutor
De Bernardo Roca, Guillermo AXU-DR TC Doutor
Galaktionov Hodovaniuk, Daniil INT-SU TC
Rodríguez Penabad, Miguel TIT-UN TC Doutor
Saavedra Places, María de los Ángeles TIT-UN TC Doutor
Silva Coira, Fernando INT-SU TC Doutor

Métodos cuantitativos para a economía e a empresa

Nome Categoría Dedicación
Albella Martínez, Jorge INT-SU P6
Blanco Louro, Amalia TIT-UN TC Doutor
Gómez Suárez, Manuel Alberto CAT-UN TC Doutor
Lema Fernández, Carmen Socorro TIT-EU DR TC Doutor
López Salas, José Germán INT-SU TC Doutor
Pereira Sáez, María José AXU-DR TC Doutor
Rey Míguez, Fernando Alberto TIT-UN TC Doutor
Seijas Macías, José Antonio TIT-UN TC Doutor

Organización de empresas

Nome Categoría Dedicación
Barbeito Roibal, Susana María PC-DR TC Doutor
Barros Campello, Esther Alicia AXU-DR TC Doutor
Calvo Babío, Nuria Begoña TIT-UN TC Doutor
Gago Cortés, María Carmen INT-SU TC Doutor
García Álvarez, María Teresa TIT-UN TC Doutor
García Rodríguez, Rafael María CAT-UN TC Doutor
Guillén Solórzano, Eduardo PC-DR TC Doutor
Guillén Solórzano, María INT-SU TC
López Rodríguez, José PC-DR TC Doutor
Mariz Pérez, Rosa María PC-DR TC Doutor
Martínez Carballo, Manuel PC-DR TC Doutor
Nieto Uría Ribeiro de Almeida, Arturo José PC-DR TC Doutor
Rodríguez Fernández, María José INT-SU TC
Sánchez Fernández, María Dolores PC-DR TC Doutor
Teijeiro Álvarez, María Mercedes PC-DR TC Doutor
Vez Vázquez, Juan Carlos INT-SU P3

Socioloxía

Nome Categoría Dedicación
Calo García, Estefanía INT-SU TC Doutor
León Medina, Francisco José INT-SU P6 Doutor
Martínez Barreiro, Ana María Ángeles TIT-UN TC Doutor
Piñeiro Aguiar, Eleder INT-SU TC Doutor
Rodríguez Teijeiro, Ariadna AXU-DR TC Doutor
Taboadela Álvarez, Obdulia TIT-UN TC Doutor

Resumo de infraestruturas

A información amosada é subministrada polo Sistema de Xestión de Espazos da UDC.

Equipo de goberno

Decano/a

 • Gómez Suárez, Manuel Alberto

Vicedecano/a

 • Barreiro Viñán, José Manuel
 • Lado Sestayo, Rubén
 • Mezo Balaca, Inés
 • Muiño Vázquez, María Flora
 • Orosa González, José Javier
 • Sieiro Constenla, María Milagros

Secretario/a de Facultade

 • Lema Fernández, Carmen Socorro

Coordinador/a Mestrado

 • Calo Blanco, Aitor
 • Peón Pose, David Olegario

Secretario/a do Decanato

 • Vázquez Esmorís, María Dolores