Facultade de Ciencias da Comunicación

A Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade da Coruña imparte na actualidade o grao en Comunicación Audiovisual e o segundo ciclo da licenciatura. Proporciona a formación universitaria inicial dun ámbito de coñecemento científico e académico e dun campo de profesional consolidado e amplamente estendido.
Os novos medios e a animación son a orientación propia do programa de estudos. Na facultade fórmase un profesional especializado e tecnicamente preparado para a creación audiovisual en contornos dixitais, o deseño de produción integral e as funcións consultivas, organizativas e directivas en todo tipo de medios e soportes audiovisuais e tecnolóxicos, cunhas figuras profesionais definidas: director, guionista e realizador audiovisual, produtor e xestor audiovisual, deseño de produción e posprodución visual e sonora, e investigador, docente e experto en estudios visuais.
A oferta de posgrao permite a especialización en produción audiovisual e a edición xornalística.
Campus Elviña
15071 A Coruña, A Coruña (03082)
España (ES)

Ciencia da computación e intelixencia artificial

Nome Categoría Dedicación
Bóveda Álvarez, María Carmen TIT-EU DR TC Doutor
Carballal Mato, Adrián AXU-DR TC Doutor
Castro Martínez, Alfonso PC-DR TC Doutor
Castro Pena, María Luz INT-SU TC Doutor
Dafonte Vázquez, José Carlos TIT-UN TC Doutor
Dorado De La Calle, Julián Alfonso CAT-UN TC Doutor
Fernández Blanco, Enrique AXU-DR TC Doutor
Garabato Míguez, Daniel PC-PD B60
Gómez García, Ángel ASOC-3 P3 Doutor
Martínez Pérez, María AXU-DR TC Doutor
Rodríguez Fernández, Nereida INT-SU P6
Rodríguez Tajes, Álvaro ASOC-3 P6
Romero Cardalda, Juan Jesús PC-DR TC Doutor

Comercialización e investigación de mercados

Nome Categoría Dedicación
Sánchez Amboage, Eva AXU-DR TC Doutor

Comunicación audiovisual e publicidade

Nome Categoría Dedicación
Arrojo Baliña, María José TIT-UN P6 Doutor
Costa Sánchez, Carmen TIT-UN TC Doutor
De León Sanjuán, María Victoria ASOC-3 P6
Díaz González, María Jesús PC-DR TC
Fernández Holgado, José Ángel INT-SU P6
Formoso Barro, María Josefa AXU-DR TC Doutor
García Torre, Manuel AXU-DR TC Doutor
González Neira, Ana María PC-DR TC Doutor
López Garrido, Mercedes Marina INT-SU TC
Maroto González, Isaac INT-SU P5
Martínez Costa, Sandra PC-DR TC Doutor
Osorio Iglesias, Olga ASOC-3 P5 Doutor
Piñeiro Otero, María Teresa PC-DR TC Doutor
Puentes Rivera, Iván AXU-DR TC Doutor
Quintas Froufe, Natalia TIT-UN TC Doutor
Sanjuán Pérez, Antonio Salvador TIT-UN TC Doutor
Videla Rodríguez, José Juan PC-DR TC Doutor

Dereito administrativo

Nome Categoría Dedicación
Ron Romero, José INT-SU P5
Sanz Larruga, Francisco Javier CAT-UN TC Doutor

Enxeñaría cartográfica, xeodésica e fotogramétrica

Nome Categoría Dedicación
Álvarez Mures, Luis Omar ASOC-3 P6
Barneche Naya, Viviana AXU-DR TC Doutor
Davite Aguiar, Fátima INT-SU TC
Fariña Lamosa, Ángel José INT-SU TC
Franganillo Parrado, Guillermo ASOC-3 P6
Hernández Ibáñez, Luís Antonio TIT-UN TC Doutor
Mihura López, María del Rocío COL TC
Seoane Nolasco, Antonio José INT-SU TC
Taibo Pena, Francisco Javier PC-DR TC Doutor

Enxeñaría telemática

Nome Categoría Dedicación
López Mato, Javier ASOC-3 P6 Doutor

Expresión gráfica arquitectónica

Nome Categoría Dedicación
López Chao, Vicente Adrián INT-SU TC Doutor

Filoloxía inglesa

Nome Categoría Dedicación
Dopico García, Alberto TIT-EU DR TC Doutor
Estévez Saá, José Manuel TIT-UN TC Doutor

Filoloxías galega e portuguesa

Nome Categoría Dedicación
Lourido Hermida, Isaac INT-SU TC Doutor

Xornalismo

Nome Categoría Dedicación
Nozal Cantarero, Teresa PC-DR TC Doutor
Sánchez Sánchez, José Francisco TIT-UN P4 Doutor

Resumo de infraestruturas

A información amosada é subministrada polo Sistema de Xestión de Espazos da UDC.

Equipo de goberno

Decano/a

  • Hernández Ibáñez, Luís Antonio

Vicedecano/a

  • Barneche Naya, Viviana
  • Videla Rodríguez, José Juan

Secretario/a de Facultade

  • Mihura López, María del Rocío