RUC

Repositorio institucional da Universidade da Coruña

Repositorio Institucional da Universidade da Coruña (c) Repositorio Institucional da Universidade da Coruña

O RUC é un repositorio de acceso aberto creado para difundir e preservar a documentación dixital derivada da actividade investigadora, docente e institucional dos membros da UDC.

En RUC publícanse artigos de revistas, relatorios, teses de doutoramento e outros traballos académicos:

Documentos de investigación:

  • Para publicar estes documentos hai que darse de alta no RUC e realizar o autoarquivo do artigo, relatorio, etc.
  • Como comezar a depositar

Teses de doutoramento:

Traballos académicos: traballos fin de grao/traballos fin de mestrado:

  • Publicaranse no RUC aqueles traballos académicos seleccionados polas comisións responsables dos traballos.