Bibliotecas Virtuais

Interior de la Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México. Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (c) Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Interior de la Biblioteca Vasconcelos, Ciudad de México

Galegas

Bibliosaúde (Biblioteca Virtual do Sistema Público de Saúde de Galicia): está constituída pola rede de bibliotecas dos centros sanitarios e servizos centrais, que traballan no desenvolvemento dunha biblioteca dixital para os profesionais e usuarios dos servizos públicos de saúde.

Biblioteca Virtual da Real Academia Galega: dedicada a autores galegos e especializada na área das humanidades, sobre todo, nos campos da historia, folclore, literatura e lingua de Galicia.

Biblioteca Virtual Galega: proxecto da Universidade da Coruña co obxectivo de difundir a lingua e literatura galega.

Bivir (Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego): biblioteca sobre literatura universal en galego impulsada pola Asociación de Tradutores Galegos (ATG).

Galiciana: é a Biblioteca Dixital de Galicia impulsada pola Conselleria de cultura , Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e xestionada pola Biblioteca de Galicia, coa misión de difundir e preservar o rico patrimonio documental e bibliográfico galego.

Gallaeciae Monumenta Historica: proxecto promovido polo Consello da Cultura Galega coa colaboración de expertos na documentación histórica galega e outras institucións que contén documentos medievais de Galicia dixitalizados.

Hemeroteca Virtual da Real Academia Galega: froito dun convenio de colaboración coa Fundación Pedro Barrié de la Maza, conta con máis de 80 títulos de prensa e revistas galegas dos seculos XIX e XX.

 

Españolas

Association for Hispanic Classical Theater. Textos gratuítos do teatro español do Século de Ouro (comedias, entremeses, autos e máis).

Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Proxecto da Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA) que ten como obxectivo a creación dun portal que permita o acceso desde un único punto de consulta aos recursos dixitais de todas as bibliotecas nacionais participantes: Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, España, Panamá e Portugal.

Biblioteca Digital Dioscórides. Acceso ao fondo bibliográfico histórico da Universidade Complutense de Madrid.

Biblioteca Digital Hispánica. Libros, manuscritos, partituras, fotografías, listaxes de reprodución dixital, impresión de libros baixo demanda, etc.

Biblioteca Digital de la Real Academia de Historia: promove a creación de repositorios e recursos dixitais, de forma normalizada, co obxectivo de facilitar o acceso común ás amplas coleccións que conforman o Patrimonio Bibliográfico Español.

Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico. É un proxecto cooperativo do Ministerio de Cultura e as comunidades autónomas cuxo obxectivo é a difusión mediante facsímiles dixitales de coleccións de manuscritos e libros impresos antigos que forman parte do Patrimonio Histórico Español.

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Proxecto de dixitalización cooperativa do Ministerio de Cultura e as bibliotecas públicas do Estado.

Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. Proxecto da Universidade de Alacante e o Institut Joan Lluís Vives. Ofrece fondos dixitalizados para o estudo e a difusión das obras escritas en lingua catalana, desde tratados médicos ata textos xurídicos e históricos, pasando por obras clásicas de literatura, anteriores ao ano 1917.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Iniciativa da  Universidade de Alacante e o BSCH, que intenta promover a suma de esforzos e proxectos de outras universidades, institucións e empresas españolas, latinoamericanas, etc. interesadas polo coñecemento, estudo e difusión da lingua española.

BVS: Biblioteca Virtual en Salud: a Organización Panamericana da Saúde da Organización Mundial da Saúde (OPS/OMS) comprométese a partir de 1998 a desenvolver a Biblioteca Virtual en Salud (BVS) como unha resposta integradora ao desafío de ofrecer desde Internet unha información científica de calidade garantida. BVS integra as BVS nacionais e temáticas de España, Portugal e os países iberoamericanos.

CER.ES (Coleccións en Rede) é un catálogo colectivo en liña, que reúne información e imaxes dunha importante selección dos bens culturais que forman as coleccións de tódolos museos integrantes da Rede Dixital de Coleccións de Museos de España. Publica máis de 235.000 bens culturais e máis de 427.000 imaxes, pertencentes a 80 museos. CER.ES permite realizar búsquedas xerais e avanzadas en tódolos museos o nunha selección realizada polo usuario. É posible consultar no catálogo de cada un dos museos ou nunha ou varias agrupacións por tipoloxía de museo, localización xeográfica ou titularidade.

Hemeroteca Dixital da Biblioteca Nacional de España: proporciona acceso á colección dixital das revistas e prensa histórica española que alberga a Biblioteca Nacional de España.

Hispana. Reúne material de diversas institucións dentro de España, como bibliotecas rexionais, arquivos de universidade, etc.

 

Europeas

Biblioteca Nacional Digital (BND). Integrada na infraestrutura xeral de servizos da Biblioteca Nacional de Portugal, ofrece en linha e de forma gratuíta cerca de 25.000 documentos.

Bodleian Library: Browse images of manuscripts. Biblioteca virtual con acceso ao texto completo de manuscritos desde o século IX ao XVII e imaxes de manuscritos desde o século VIII ao XIX (University of Oxford).

British Library. Ademais de libros dixitalizados, tamén inclúe contidos de blogs e outros espazos en liña.

Electronic Text Collections in Western European Literature. Páxina mantida pola Association of College and Research Libraries e a American Library Association. Ofrece un directorio de enlaces a bibliotecas virtuais de diferentes literaturas europeas distintas da inglesa.

Europeana. Proxecto de cooperación internacional de bibliotecas nacionais de varios países, para potenciar o desenvolvemento da sociedade da información e mellorar  a dispoñibilidade internacional dos recursos dixitais.

Gallica: bibliothéque numérique de la Bibliothèque nationale de France: biblioteca virtual da Biblioteca Nacional de Francia para mellorar o acceso aos seus recursos.

Perseus Digital Library. Pódense atopar máis de 300 textos de autores grecolatinos, traducidos ao inglés, así como outros documentos de interese arqueolóxico e iconográfico, ademais de obras de referencia para o estudo destes temas. Realizado polo Departamento of Classics da Tufts University.

 

Mundiais

Biblioteca Digital Mundial (World Digital Library). Biblioteca dixital internacional creada pola Biblioteca do Congreso de Estados Unidos e a UNESCO. Os seus obxectivos son promover o entendemento internacional e intercultural; aumentar o volumen e a variedade dos contidos culturais en Internet; proporcionar recursos a educadores, académicos e público en xeral; e acadar, coa participación de institucións de diversos países, a redución da fosa dixital tanto entre países como entre a poboación de cada un deles. O material dispoñible inclúe manuscritos, mapas, libros raros, partituras musicais, grabacións, películas, fotografías, documentos de arquitectura, así como outros materiais culturais.

Bibliotheca Augustana. Coleccións de textos electrónicos latinos, gregos, xermánicos, ingleses, franceses e italianos, desde o século VII a. de C. ata o XX

Digital Collections at Columbia. Colección digital de la Biblioteca Universitaria de Columbia

Digital Public Library of America (DPLA): portal de acceso único as coleccións dixitais de EE.UU, froito dun esforzo colaborativo de bibliotecas e institucións do país.

Internet Archive. Arquivo cos cambios de aspecto de millóns de páxinas web desde 1996 ata fai uns poucos meses.

LibriVox: biblioteca virtual de audiolibros que pertencen ó dominio público.

Open Humanities Press: iniciativa internacional de publicación en acceso aberto no eido das humanidades, que se especializa en teoría crítica e cultural.

Open Library of Humanities (OLH): plataforma para as humanidades de acceso aberto con revisión por pares liderada por académicos e con apoio internacional.

Project Gutenberg. Acceso a obras literarias clásicas inglesas a texto completo anteriores a 1923.

The Avalon Project. Textos de dereito, diplomacia e historia. Realizado na Yale Law School.

World Library of Science: Proxecto conxunto da UNESCO e Nature, é unha biblioteca dixital e tamén unha plataforma de e-learning que ofrece recursos educativos abertos de física, química e bioloxía a estudantes universitarios e de secundaria de todo o mundo.