Westlaw (Aranzadi)

Acceso

Información:

  • Materia: dereito
  • Contido: lexislación europea, estatal e autonómica; lexislación consolidada; convenios colectivos. Xurisprudencia Premium Aranzadi (resolucións máis relevantes dos tribunais e organismos administrativos); a totalidade das sentenzas dos tribunais superiores de xustiza e audiencias provinciais. Bibliografía.
  • Cobertura: lexislación: 1930-1977 (referencial) e 1978- (texto completo). Xurisprudencia: 1930-
  • Idioma: español
  • Termos de uso: límite de 90 usuarios concorrentes

Axuda:

Guía