Westlaw Contrata

Acceso

Información:

  • Materia:dereito, economía e empresa
  • Contido: lexislación e xurisprudencia. Distingue tres ámbitos normativos: contratos do sector público (baseado na Lei 30/2007, de 30 de outubro, dos contratos do sector público), sectores especiales (baseado na Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores especiais) e un terceiro ámbito para os contratos públicos de Navarra (baseado na Lei Foral 6/2006, de 9 de xuño, dos contratos públicos de Navarra). Westlaw Contrata inclúe un Addon que permite realizar consultas aos expertos da materia relacionadas coa base de datos. Actualización diaria
  • Idioma: español, catalán, euskera, galego, valenciano.
  • Termos de uso : límite de 2 usuarios concorrentes en Aranzadi Contrata (2 tamén no servizo Addon Aranzadi Contrata)


Axuda:

Guía