SPORTDiscus with Full Text

Acceso

Información:

  • Materia: ciencias do deporte, ciencias da saúde
  • Contido: contén centos de publicacións a texto completo. A súa temática versa sobre diversas áreas do deporte, medicina deportiva, leis e lexislación deportiva, traballo con persoas discapacitadas, deseño e administración de instalacións deportivas, educación na saúde, psicoloxía do deporte, recreación ou turismo entre outros.
  • Cobertura: 1985-
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón actualmente de catro licenzas.

Axuda:

Guía