ProQuest Dissertations & Theses

Acceso

Información:

  • Materia: multidisciplinar
  • Contido: teses, principalmente de ámbito anglosaxón, con referencias bibliográficas e resumos. Inclúe o texto completo de aproximadamente a metade das teses, das demais permite a consulta das 24 primeiras páxinas, ademais dun resumo do seu contido.
  • Cobertura: 1861-
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía