La Ley Digital 360

Acceso

Información:

 • Materia: dereito
 • Contido: sistema de información xurídica online, que presenta un amplísimo contido actualizado continuamente:
  • A base de datos de Xurisprudencia inclúe, ademáis de resolucións e sentenzas de tódolos Tribunais, tódalas resolucións dictadas polos Tribunais menores (TTSSJs e AAPP) dende o 1 de xuño de 1999.
  • Doctrina do Tribunal Supremo: recompilación e análise da Doctrina do Tribunal Supremo dende o ano 2000 ata a actualidade.
  • Órganos Administrativos: resolucións de Tribunais Administrativos, DGRN, DG Tributos, ICAC e unha gran selección dos órganos consultivos relevantes en cada materia.
  • A base de datos de Lexislación contén disposicións de tódolos ámbitos normativos (internacional, europeo, estatal, autonómico e foral), dispoñibles na versión vixente en cada momento, podendo consultar tamén a redacción orixinal da norma e tódalas versións intermedias dende o 1 de xaneiro de 2000.
  • Códigos: normas máis relevantes do noso ordenamento xurídico.
  • Convenios colectivos: incorpora o texto íntegro dos mesmos e as súas revisións, de tódolos sectores de actividade, de ámbito provincial e interprovincial, en vigor dende 1998 e publicados a partir de 1990.
  • Doctrina: contén, a texto completo, tódolos artigos doctrinais publicados no Diario La Ley dende 1985.
  • Formularios: modelos de escritos procesais, contratos e actos administrativos, referidos a tódalas disciplinas.
  • Diario de La Ley: decano da información xurídica en España, que tódolos días inclúe a actualidade xurídica, analizada con rigor e profundidade por un elenco de expertos.
  • Biblioteca online BOSCH: biblioteca dixital viva dispoñible en smarteca. Máis de 230 libros con centos de esquemas procesais, 1.700 formularios e miles de páxinas con prácticos comentarios.
 • Idioma: español
 • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía