Eikon

Información:

  • Materia: economía e empresa
  • Contido: proporciona información económica financeira e macroeconómica global. Cubre accións, índices bursátiles, divisas, fundamentos empresariais, valores, indicadores económicos clave de 175 países e máis de 60 mercados. Compóñese de Eikon, base de datos en tempo real con máis de 400 bolsas e mercados que cubre o 99% do mercado bursátil, e a base de datos Dastastream, con máis de 200 series históricas de indicadores macroeconómicos.
  • Cobertura: 1966-
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: monoposto, de consulta local nun pc da Biblioteca da Facultade de Economía e Empresa