CSIC

Acceso

Información:

  • Materia: multidisciplinar
  • Contido: produción científica publicada en España desde os anos 70, recolle fundamentalmente artigos de revistas científicas. De forma selectiva inclúe actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías. A plataforma ÍnDICEs-CSIC posibilita a consulta unificada das antigas bases de datos IME, ICYT e ISOC. En ÍnDICEs-CSIC non se poden facer consultas distinguindo as antigas seccións, pero sí se poden filtrar resultados por 5 grandes áreas temáticas: Ciencias Médicas, Ciencias Sociais, Ciencias Humanas, Ciencia e Tecnoloxía e Multidisciplinares.
  • Idioma: español
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía