Cochrane Library Plus (en español)

Acceso

Información:

  • Materia: ciencias da saúde
  • Contido: conxunto de bases de datos bibliográficas, de resumos e artigos a texto completo que conteñen as revisións sistemáticas de ensaios clínicos controlados sobre os efectos da asistencia sanitaria e os protocolos Cochrane que informan acerca das revisións Cochrane que están en proceso de elaboración.
  • Cobertura: 2001-
  • Idioma: español
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía