Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)

Acceso

Información:

  • Materia: ciencias da saúde
  • Contido: indiza publicacións periódicas, ademais de libros, teses, actas de congresos, etc. Nalgúns casos ofrece acceso ao texto completo dos documentos.
  • Cobertura: 1982-
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón actualmente de catro licenzas.

Axuda:

Guía