Psychology Database

Acceso

Información:

  • Materia: psicoloxía
  • Contido: recurso a texto completo de psicoloxía que inclúe ademáis de títulos de revistas, working papers, conferencias, vídeos, tablas ou audios. A temática vai dende psicoloxía clínica e social, e tamén abarca disciplinas relacionadas como xenética, psicoloxía dos negocios, economía, comunicación, criminoloxía, adicción, neuroloxía, benestar social, etc.
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía