Persoal da Biblioteca da Facultade de Informática

Tel. +34 981 167 000

Dirección:

Teresa Rodríguez Facal (mañá)

teresa.rodriguez.facal@udc.es

Ext. 1287

Bibliotecario:

Esteban Froiz Balado (tarde)

esteban.fbalado@udc.es

Ext. 1347

Auxiliares de biblioteca:

Sandra Váquez Gómez (mañá)

sandra.vazquez1@udc.es

Ext. 1288

Javier Ramos Villares (mañá)

javier.ramos@udc.gal

Ext. 1288

Antonieta Candamio González (tarde)

a.candamio@udc.es

Ext. 1288