Guías das principais ferramentas de traballo

Catálogo:

RUC: guía de uso breve

Google Académico

Pórtico-SFX (recursos electrónicos)

RefWorks (xestor de bibliografías)

EndNote (xestor de bibliografías)

Outros xestores bibliográficos

Hot Articles from BX (artigos máis seguidos)

LibX (consulta o catálogo no navegador)