Información

Podo pedir información ou presentar suxestións ou queixas sobre a Biblioteca?
Cómo podo atopar información bibliográfica sobre un tema ou para  o traballo dunha asignatura?

Podo pedir información ou presentar suxestións ou queixas sobre a Biblioteca?

Por suposto. Pódese facer persoalmente nos mostradores de atención ao público das diferentes bibliotecas, a través do formulario de contacta coa Biblioteca, mediante correo-e ou por teléfono. De precisar unha resposta, é indispensable deixar o nome e, polo menos, un enderezo de correo.

Como podo atopar información bibliográfica sobre un tema ou para o traballo dunha asignatura?

Consultando as fontes de información que che ofrece a Biblioteca:

Tamén pedindo orientación ao persoal bibliotecario de calquera das bibliotecas ou enviando o formulario de solicitude de busca de información.