Corrección de datos

Que fago se detecto algún erro na páxina web da Biblioteca?

Podes enviar un correo electrónico a informacion.bib@udc.es