Bibliografía Recomendada

Aquí podes consultar a bibliografía recomendada do curso, a través dunha simple busca por materia ou por profesor - no primeiro caso tes que introducir o nome da materia, de poder ser completo e seguido da titulación na que se imparte, no segundo, hai que teclear os apelidos do profesor.

 

 

Seguindo os enlaces deste listado tamén se pode acceder.

Grao en Enxeñaría Informática

Primeiro Curso

Administración e Xestión de Organizacións

Cálculo

Informática Básica

Matemática Discreta

Programación I

Álxebra

Estatística

Fundamentos dos Computadores

Programación II

Tecnoloxía Electrónica

 

Segundo Curso

Algoritmos

Deseño Software

Estrutura de Computadores

Paradigmas de Programación

Sistemas Operativos

Bases de Datos

Concorrencia e Paralelismo

Proceso Software

Redes

Sistemas Intelixentes

 

Terceiro Curso

Interfaces Home Máquina

Internet e sistemas distribuidos

Lexislación e Seguridade Informática

Xestión de Infraestruturas

Xestión de Proxectos

Administración de Bases de Datos

Administración de Redes

Administración de Sistemas Operativos

Analise e Desenvolvemento dos Sistemas de Información

Aprendizaxe Automático

Arquitectura de Computadores

Arquitectura do Software

Aseguramento da Calidade

Bases de Datos Avanzadas

Calidade en Sistemas de Información

Calidade na Xestion TIC

Codiseño Hardware/software

Desenvolvemento de Sistemas Intelixentes

Dispositivos Hardware e Interfaces

Enxeñaría de Requisitos

Explotación de Almacéns de Datos

Modelado Avanzado de Información

Procesamento Dixital da Información

Programación Avanzada

Programación Integrativa

Recuperación da Información

Representación do Coñecemento e Razoamento Automático

Software de Comunicacións

Teoría da computación

Xestión de Proceso de Negocio

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática

Administración de Redes

Administración de Sistemas Operativos

Arquitectura do Software

 

Cuarto Curso

Arquitectura dos sistemas de Información

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática Curso

Aseguramento da Calidade

Calidade na Xestión TIC

 

Cuarto Curso

Computación Gráfica e Visualización

Deseño das Linguaxes de Programación

Deseño de Redes

Enxeñaría de Infraestructuras Informáticas

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática

Enxeñaría de Requisitos

Estrutura de Computadores

 

Cuarto Curso

Ferramentas de Desenvolvemento

Integración de Aplicacións

Integración de Datos

Marcos de Desenvolvemento

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática

Metodoloxías de Desenvolvemento

 

Cuarto Curso

Métodos Estadísticos

Métodos Numéricos para a Informática

Procesamento de Linguaxes

Programación de Sistemas

Redes Móbiles e Sen Fíos

Sectores de Negocio

Seguridade nos sistemas Informáticos

Servizos Multimedia

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática

Servizos Multimedia

 

Cuarto Curso

Sistemas de Información Empresarial

Sistemas Empotrados

Validación e Verificación do Software

Visión Artificial

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática

Xestión de Proxectos

Administración de Infraestruturas e Sistemas Informáticos

 

Cuarto Curso

Administración de Infraestruturas Informáticas

Administración e Infraestructuras e Sistemas Informáticos

Contornos Inmersivos, Interactivos e de entretemento

Metodoloxías de Desenvolvemento

Planificación de Sistemas de Información

Proxectos de Desenvolvemento Software

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática

Proxectos de Desenvolvemento Software

 

Cuarto Curso

Robótica

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática

Seguridade nos Sistemas Informáticos

Sistemas Intelixentes

 

Curso de Adaptación Enxeñeiros Téc. en Informática

Validación e Verificación do Software