Información

A Biblioteca da Facultade de Informática está constituída polos fondos bibliográficos e documentais especializados nas áreas de coñecemento de informática, computación, electrónica e sistemas, tecnoloxías da información e das comunicacións, matemáticas aplicadas e estatística. Formada por máis de 30.000 monografías e unhas 170 publicacións periódicas, tanto impresas como electrónicas, vídeos, DVDs, etc.
Procuramos o acceso a recursos de información electrónica [bases de datos, revistas, libros...] aos que se pode acceder tamén dende a Biblioteca Universitaria. 

Dispón de 216 postos de lectura en 650m2 de superficie.

Guardar

Guardar