Memoria anual do Centro

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade | International Students


Memoria anual do Centro

 

A Memoria anual é un documento elaborado polo secretario da Facultade e faise público após a súa aprobación en Xunta de Facultade.

Nela recóllense as actividades realizadas durante o ano natural e os resultados alcanzados durante ese período.

 

• Memorias dispoñibles:  20182017 | 2016  | 2015  | 2014 | 2013  |  2012