Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Doutoramento

Normativa xeral

 

• Programa oficial de doutoramento en Estudos Ingleses Avanzados: Lingüística, Literatura e Cultura

 

Programa oficial de doutoramento en Estudos Lingüísticos

 

Programa oficial de doutoramento en Estudos Literarios
  
Programas de regulacións anteriores ao RD 99/2011 (Renovación das inscricións)

 

Programa oficial de doutoramento en Estudos lingüísticos e literarios do galego e do portugués

 Departamento de Galego-portugués, Francés e Lingüística

 Coordenador: Prof. Dr. Carlos Paulo Martínez Pereiro

 

Programa oficial de doutoramento en Lingua, texto e expresión artística

 Departamento de Filoloxía Española e Latina

 Coordenadora: Profª. Drª. Eva Valcárcel López

 

Programa oficial de doutoramento en Lingüística e as súas aplicacións

 Interuniversitario coa Universidade de Vigo, adscrito ao Departamento de Galego-portugués, Francés e Lingüística

 Departamento de Galego-portugués, Francés e Lingüística

 Coordenadora: Profª. Drª. Nancy Vázquez Veiga

 

Programa oficial de doutoramento en Novas aproximacións aos estudos anglo-norteamericanos e irlandeses

 Adscrito ao Departamento de Filoloxía Inglesa

 Departamento de Filoloxía Inglesa

 Coordenador: Prof. Dr. José Manuel Estévez Saa