Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Medio Ambiente na Facultade de Filoloxía

 

Comité Ambiental da facultade

Formado por profesorado, alumnado e PAS, promove a mellora ambiental da contorna física, social e natural do centro.
 

Actualidade

 

Declaración Medioambiental da Facultade de Filoloxía

 

Programa Green Campus na UDC

Programa da Fundation for Environmental Education ao que se incorporou a UDC. As súas áreas de actuación son, entre outras, a optimización do consumo de auga e enerxía, redución da xeración de residuos e recollida separada, redución da contaminación, consumo responsable ou sensibilización.