PDI

A información vencellada ca documentación de trámites administrativos aparece neste apartado para o pdi a continuación.

 

  • Invitación acceso ás aulas de persoas participantes en actividades académicas

Modelo de solicitude de acceso de persoas alleas á Facultade de Enfermaría e Podoloxía para participar en actividades académicas que deberá presentar, para a súa autorización e para o coñecemento deste decanto, todo o profesorado que desexe invitar a profesionais para colaborar nas súas materias.
Impreso

 

  • Xustificación de ausencias a reunións

Impreso para a xustificación de ausencias a reunións, que deberá cubrir e enviar de novo ao enderezo de correo electrónico da FEP antes da celebración da reunión.
Impreso

 

  • Solicitude de xustificación de ausencias a Tribunais TFG

Impreso para solicitar a xustificación de ausencia na participación dos Tribunais de Traballo de Fin de Grao.

Impreso

 

  • Solicitude de préstamo de materiais

Impreso para solicitar o préstamo de materiais á FEP, que deberá cubrir e remitir á Conserxaría do Centro. conserxaria.fep@udc.es

Impreso

 

  • Solicitude de reserva de espazos

Impreso para solicitar a reserva de espazos da FEP, que deberá cubrir e remitir á Conserxaría do Centro. conserxaria.fep@udc.es

Impreso

 

  • Solicitude de material para a docencia

Impreso para solicitar materiais para a docencia, que deberá cubrir e remitir ao Vicedecanato correspondente nos prazos establecidos polo Decanato.

Impreso