PAS

A información vencellada ca documentación de trámites administrativos aparece neste apartado para o  pas a continuación.

 

  • Xustificación de ausencias a reunións

Impreso para a xustificación de ausencias a reunións, que deberá cubrir e enviar de novo ao enderezo de correo electrónico da FEP antes da celebración da reunión.

Impreso

 

  • Solicitude de préstamo de materiais

Impreso para solicitar o préstamo de materiais á FEP, que deberá cubrir e remitir á Conserxaría do Centro. conserxaria.fep@udc.es
Impreso

 

  • Solicitude de reserva de espazos

Impreso para solicitar a reserva de espazos da FEP, que deberá cubrir e remitir á Conserxaría do Centro. conserxaria.fep@udc.es
Impreso