Presentación

O Departamento de Educación Física e Deportiva constituose oficialmente como departamento universitario por aprobación dp Consello de Goberno da Universidade da Coruña, na reunión do 20 de outubro de 2004
O personal docente e investigador que conforma o departamento adscribese na súa totalidade a unha única área de coñecimento, Educación Física e Deportiva (245)
O Departamento de Educación Física e Deportiva participa de modo destacado na docencia dos seguintes estudos de grado/licenciatura da Universidade da Coruña:
  • Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e o Deporte (en extinción).
  • Grao en Ciencias da Actividad Física e o Deporte
  • Mestrado Interuniversitario en Investigación, Actividade Física e Saúde
De igual xeito, este departamento organiza e desenrrola na actualidade os seguintes programas de doutoramento:
  • Educación Física, Deporte e Ocio Saudable 

 

 Organigrama del Departamento:

Nombre: ELEDirectora do DepartamentoNA SIERRA PALMEIRO

Cargo: DIRECTORA DE DEPARTAMENTO
Extensión: 4080
e-mail: elena.sierra@udc.es

 

 

 

  

Nombre: ELISEO IGLESIAS SOLER

Cargo: SECRETARIO ACADEMICO DO DEPARTAMENTO

Extensión: 4080

e-mail: eliseo@udc.es

 

Nombre: CARMEN GARCIA RICO

Carmen2

Cargo: SECRETARIA UADI (UNIDADE DE APOIO AO DEPARTAMENTO E INVESTIGACIÓN

Extensión: 4053

e-mail: secretaria.efedeportiva@udc.es