Taylor & Francis

Acceso

Información:

 • Materia: multidisciplinar
 • Contido: máis de 1600 títulos
 • Cobertura: depende do título
 • Idioma: inglés
 • Termos de uso:
  • Pódense reproducir os contidos sempre que a copia sexa coa finalidade de estudo, docencia ou investigación e sen ánimo de lucro.
  • Uso docente: permítese o uso de artigos como material docente sempre que o acceso estea restrinxido aos estudantes do curso.
  • Préstamo interbibliotecario: permítese a transmisión postal, por fax ou por transmisión segura (Ariel ou similar) a outras bibliotecas académicas españolas, despois eliminarase a copia.

Axuda:

Guía