Springer

Acceso

Información:

  • Materia: multidisciplinar
  • Contido: máis de 2500 títulos
  • Cobertura: depende do título
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso:
    • Os usuarios autorizados poderán descargar, imprimir e almacenar artigos ou capítulos de libros para investigación académica, fins educativos e uso persoal, sempre respetando as leis internacionais do copyright. A copia de exemplares e almacenamento por parte dos usuarios autorizados de exemplares completos non está permitida. Poderase utilizar unha parte razoable dos materiais na preparación de bibliografías recomendadas ou outros materiais educativos, pero só para uso en relación coa ensinanza na aula.
    • Préstamo interbibliotecario: unicamente pódense enviar artigos impresos por correo postal ou fax a unha biblioteca académica ou de investigación, sin fins comerciais.

Axuda:

Guía