Science Direct

Acceso

Información:

 • Materia: multidisciplinar
 • Contido: máis de 2500 revistas revisadas por pares.
 • Cobertura: depende do título
 • Idioma: inglés
 • Termos de uso:
  • Os usuarios autorizados poden imprimir e descargar unha cantidade razoable de artigos, resumos, documentos ou partes de capítulos dos productos baixo licenza.
  • Uso docente: permítese transmitir extractos para un uso académico ou investigador.
  • Préstamo interbibliotecario: pódense imprimir e entregar extractos dos artigos a bibliotecas españolas sin fins comerciais.

Axuda:

Guía