Sage

Acceso

Información:

 • Materia: multidisciplinar
 • Contido: preto de 700 revistas de humanidades, ciencias sociais, ciencia, tecnoloxía e ciencias da saúde
 • Cobertura: depende do título
 • Idioma: inglés
 • Termos de uso:
  • Pódese visualizar, baixar copias dixitalizadas e imprimir os recursos para uso privado sempre que sexa con fins de investigación educacional e sen fins comerciais.
  • Uso docente: permítese o uso de artigos para a preparación de paquetes de cursos e outros materiais educativos.
  • Préstamo interbibliotecario: pódese utilizar para a transmisión o formato electrónico a través de Ariel ou Prospero.

Axuda:

Guía