Oxford

Acceso

Información:

 • Materia: multidisciplinar
 • Contido: 262 títulos
 • Cobertura: texto completo desde 1996
 • Idioma: inglés
 • Termos de uso:
  • Os usuarios autorizados poden acceder, recuperar, visualizar, gardar e imprimir con fins de investigación, ensinanza e estudo privado.
  • Uso docente: permítese incorporar enlaces do material en sistemas de xestión de cursos cando a súa finalidade sexa a obtención de créditos académicos sempre e cando eses enlaces sexan usados por persoal autorizado.
  • Préstamo interbibliotecario: suministro de copia ou orixinal electrónico dun documento individual a usuarios autorizados ou a outra biblioteca universitaria española. O envío poderá realizarse a través do correo, fax ou transmisión electrónica segura, como Ariel ou equivalente, sempre que o arquivo electrónico sexa borrado despois da súa impresión e coa finalidade de investigación ou estudo e nunca con fins comerciais.

Axuda:

Guía