JSTOR - Artes y Ciencias I, II y III

Acceso

Información:

  • Materia: multidisciplinar
  • Contido: 587 títulos (coleccións pechadas)
  • Cobertura: século XVIII-
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso:
    • Os usuarios autorizados terán dereito a facer unha copia impresa e unha copia electrónica con fins de almacenamento, dun artigo ou artigos do arquivo sin fins comerciais.
    • Préstamo interbibliotecario: só materiais impresos.

Axuda:

Guía