Cell Press

Acceso

Información:

  • Materia: bioloxía molecular, celular e xenética; bioloxía vexetal, animal e ecoloxía; medicina; agricultura; química.
  • Contido: acceso a 15 títulos
  • Cobertura: texto completo desde 1995-
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso:
    • Uso docente: permite transmitir extractos para un uso académico ou investigador.
    • Préstamo interbibliotecario: pódense imprimir e entregar extractos dos artigos a bibliotecas españolas sin fins comerciais.