American Chemical Society (ACS)

Acceso

Información:

  • Materia: ámbito científico (química, tecnoloxía dos alimentos, farmacia, bioquímica, etc.)
  • Contido: 50 títulos
  • Cobertura: desde os seus inicios
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso:
    • Permite descargar ou imprimir os distintos capítulos ou artigos individuais de ACS Web Edition ou ACS Journal Archives para a investigación académica persoal ou para uso educativo.
    • Préstamo interbibliotecario: permite a utilización de ACS Web Edition ou ACS Journal Archives para cumprir coas peticións de PI. Pódese obter unha copia en formato PDF e transmitila á biblioteca peticionaria por correo, fax ou transmisión electrónica. O prestatario pode facer ata 5 copias de artigos libres por ano para este fin.

Axuda:

Guía