ACM Digital Library

Acceso

Información:

 • Materia: informática
 • Contido: máis de 500 títulos
 • Cobertura: desde 1950 ata a actualidade
 • Idioma: inglés
 • Termos de uso:
  • Permite o acceso a copias dixitais ou impresas para uso académico, de investigación e estudo.
  • Uso docente: os profesores poderán distribuír copias dos artigos aos seus alumnos, sen custo para eles. Ademais pódense colgar durante o tempo que dure o curso, e con acceso aos estudantes matriculados nel, en sistemas de xestión de cursos.
  • Préstamo interbibliotecario: unicamente está permitida a copia impresa, non a electrónica.

Axuda:

Guía