Persoal da Biblioteca da Facultade de Economía e Empresa

Tel. +34 981 167 000

Dirección:

María José Parga Massa (mañá)

maria.parga@udc.es

Ext. 2478

Bibliotecarias:

Esther Calderón Bustamante (mañá)

esther.calderon@udc.es

Ext. 2461

Carlota Balsa Sánchez (tarde)

carlota.balsa@udc.es

Ext. 2461

Auxiliares de biblioteca:

Belén Núñez Romero (mañá)

belen.nunez@udc.es

Ext. 2471

Luis Parada Noya (mañá)

luis.parada@udc.es

Ext. 2471

Manuela Babío Carazo (tarde)

manuela.bcarazo@udc.es

Ext. 2471

Juan Luis Domínguez Rodríguez (tarde)

Ext. 2471