Guías e titoriais

guias (c) 499 por 187

Guías xerais: con información para o novo alumnado, sobre o préstamo e sobre o préstamo interbibliotecario.

Guías de recursos electrónicos: guías e titoriais de bases de datos, revistas e libros electrónicos, e dos seus principais proveedores.

Guías das principais ferramentas de traballo: catálogo, RUC, Google Académico, RefWorks, EndNote Web, etc.