Humanidades

O Departamento de Humanidades constituíse en febreiro de 1996. Conta con corenta e tres profesores e once áreas. Imparte docencia nas facultades de Humanidades, Filoloxía, Socioloxía, Ciencias da Educación e Ciencias da Comunicación e na Escola de Deseño Industrial. A heteroxeneidade da súa composición explica que os campos de investigación nos que traballan os seus compoñentes sexan enormemente diversos tanto no espacial coma no cronolóxico e temático. Máis alá do labor docente e investigador, no seu seo levan a cabo de xeito anual tres actividades académicas que contan con ampla proxección nacional e internacional e que deron lugar a posteriores publicacións: as Xornadas de Historia Antiga (desde 1994), as Xornadas sobre Filosofía e Metodoloxía actual da Ciencia (desde 1996) e o Seminario de Estudos do Século XVIII “Vivir nas Luces” (desde 2004).

Análise xeográfica rexional

Nome Categoría Dedicación
López Vizoso, José María TIT-UN TC Doutor

Antropoloxía social

Nome Categoría Dedicación
Couceiro Domínguez, Enrique TIT-UN TC Doutor
Gárate Castro, Luís Alberto TIT-UN TC Doutor
García Allut, Domingo Antonio TIT-EU DR TC Doutor

Biblioteconomía e documentación

Nome Categoría Dedicación
Alfaya Lamas, María Elena Francisc PC-DR TC Doutor
Ameneiros Rodríguez, María Rocío AXU-DR TC Doutor
Fernández Marcial, Viviana TIT-UN TC Doutor
Fernández Travieso, Carlota Cristina INT-SU TC Doutor
Ruiz Astiz, Javier INT-SU TC Doutor

Filosofía

Nome Categoría Dedicación
Couceiro Bueno, Juan Carlos CAT-EU TC Doutor
Sucasas Peón, Juan Alberto PC-DR TC Doutor

Filosofía moral

Nome Categoría Dedicación
Díaz Seijas, Raquel PC-DR TC Doutor
Tasset Carmona, José Luís CAT-UN TC Doutor

Historia antiga

Nome Categoría Dedicación
Alonso Troncoso, Víctor Antonio CAT-UN TC Doutor
Montero Fenollós, Juan Luís TIT-UN TC Doutor

Historia contemporánea

Nome Categoría Dedicación
Velasco Souto, Carlos Francisco TIT-UN TC Doutor

Historia da arte

Nome Categoría Dedicación
Martín Vaquero, Rosa Consolación TIT-UN TC Doutor
Villaverde Solar, María Dolores INT-SU TC Doutor

Historia moderna

Nome Categoría Dedicación
García Hurtado, Manuel Reyes TIT-UN TC Doutor
Vázquez Lijó, José Manuel ASOC-3 P6 Doutor
Vivero López, Sofía PC-PD B60

Historial medieval

Nome Categoría Dedicación
Recuero Astray, Manuel José CAT-UN TC Doutor
Romero Portilla, María de la Paz TIT-UN TC Doutor

Lóxica e filosofía da ciencia

Nome Categoría Dedicación
González Fernández, Wenceslao José CAT-UN TC Doutor

Xeografía humana

Nome Categoría Dedicación
Armas Diéguez, Pedro Ramón TIT-UN TC Doutor

Equipo de goberno

Director/a

  • Romero Portilla, María de la Paz

Secretario/a

  • García Hurtado, Manuel Reyes