30.09.2015

11:45 Recepción e acreditación

12:30 Inauguración

13:00 Conferencia inaugural

A educación superior nun escenario de consolidación fiscal e concorrencia crecente

 • Santiago Lago Peñas, catedrático de Economía Aplicada e director de GEN, Universidade de Vigo

14:30 Cóctel

16:30-18:30 Mesa redonda

Políticas autonómicas de financiamento universitario

 • Ángel S. Fernández-Castro, profesor titular de Universidade e director do Departamento de Economía Financeira e Contabilidade, UDC. Ex-vicerreitor de Estratexia e Planificación Económica da UDC (2005-2012)
 • Francisco Javier Alonso Aldama, director de Universidades. Viceconsellería de Universidades de Investigación, Eusko Jaurlaritza
 • Lluís Jofre i Roca, director xeral de Universidades, Generalitat de Cataluña
 • Manuel Torralbo Rodríguez, secretario xeral de Universidades, Investigación e Tecnoloxía, Junta de Andalucía
 • José Manuel Villanueva Prieto, xerente da Universidade de Santiago de Compostela. Moderador

19:30 Recepción no Concello da Coruña


01.10.2015

09:00 Mesa redonda

Ante a nova ordenación “3+2” das ensinanzas universitarias oficiais. Impacto do Real decreto 43/2015 de 2 de febreiro

 • Gaspar Rosselló, vicerreitor de Política Académica,Estudantes e Calidade, Universitat de Barcelona
 • Guy Haug, experto europeo en Educación Superior
 • Ana Iglesias Galdo, decana da Facultade de Ciencias da Educación, Universidade da Coruña
 • Macario Yebra Lemos, decano do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña
 • José Antonio Pérez García, xerente da Universitat Politècnica de València, moderador

10:30 Presentación

Universidade española en cifras (UEC) 2013: datos e conclusións principais

 • Juan Hernández Armenteros, profesor titular de Economía Aplicada, Universidad de Jaén

11:15 Pausa-café

12:00 Obradoiros

N1. Contabilidade analítica ante o curso 2015-2016

 • Inmaculada Martí Forés, OCU
 • Daniel Carrasco Díaz, catedrático de Economía Financeira e Contabilidade, Universidad de Málaga
 • Esther Alonso Casado, vicexerenta de Xestión Económica-Financieira, Universidad Politécnica de Madrid
 • Patricia Galán Bravo, técnica de custos da Xerencia, Universidad de Cantabria

N2. Liderado dinámico de equipos de traballo

 • Fernando Aguilar Galindo, consultor de recursos humanos

N3. Coñecemento dixital - Universidade analóxica: os retos do cambio dixital

 • Mar Rodríguez Fernández, Everis
 • Marianne Blanco Martiño, Everis

N4. Transparencia e rendición de contas públicas

 • Antonio Arias Rodríguez, síndico de contas do Principado de Asturias
 • José Ramón Chaves García, maxistrado do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

14:30 Xantar

17:00 Mesa de xerentes

17:00-19:00 Visita á Torre de Hércules

20:00 Transporte ao restaurante

20:30 Visita e cea institucional


02.10.2015

09:30 Mesa redonda

Compra pública innovadora (CPI): marco de referencia e novas experiencias de xestión pública para o impulso da innovación empresarial

 • Juan Manuel Garrido Moreno, subdirector subdirector xeral de Fomento da Innovación Empresarial, Ministerio de Economía e Competitividade
 • Manuel Varela Rey, director da Axencia Galega de Innovación (GAIN), Xunta de Galicia
 • Luisa Rancaño Martín, xerente da Universidad de Córdoba
 • Jaime Castiñeira de la Torre, director xeral de Empresa Municipal Aguas de La Coruña (EMALCSA)
 • Manuel Fernández Jáuregui, xerente da Universidade de Vigo, moderador

11:00 Pausa-café

11:30 Relatorio

O nuevo programa marco da UE para o financiamento de I+D+i: retos para España

 • Jorge Velasco González, delegado do CSIC en Bruxelas

12:30 Conferencia de clausura

Os niveis educativos e as relacións marca-país

 • Fernando I. González Laxe, catedrático de Economía Aplicada, Universidade da Coruña

13:30 Clausura

14:00 Cóctel de despedida

 

Descargar el programa en formato pdf