Modelos e Impresos

Negociado de Proxectos

 Solicitude de autorización para participar en proxectos de investigación externos á UDC

 Solicitude de devolución voluntaria de remanentes ao MINECO

 Comunicación de altas/baixas de membros do equipo de traballo en proxectos do MINECO

Negociado de Axudas Propias e Contratación de Persoal de Convenios e Proxectos

 Modelos de convocatoria de contratación:

 Anexo III

 Anexo IV

  Modelo V

Catálogo de Investigación

 Catálogo de investigación