Proxectos, axudas e contratos de investigación

► Nesta sección poderá encontrar diversas oportunidades de financiamento e ferramentas para encontrar por si mesmo outras fontes de axuda para os seus proxectos de investigación.

►Tanto se pretende patentar unha invención, iniciar unha empresa ou levar a cabo algunha outra acción de transferencia dos resultados da súa investigación, encontrará aquí información e ferramentas para que este proceso salvagarde os seus dereitos de propiedade intelectual.

► Requírense varios pasos para presentar a solicitude dun proxecto. Esta sección axudaralle a preparar a súa proposta e calcular o presuposto para levala a cabo.

► Se finalmente a súa proposta é aprobada pola entidade financiadora, ás veces será necesario asinar un acordo, que haberá de ser revisado e posiblemente negociado antes de proceder á súa firma. Esta sección informarao do proceso de revisión e negociación.

 

Novas e boletín

Formularios e impresos

Calculadora de contratos

Cooperación con empresas