DIRECTORIO

REITORÍA


María Teresa García Arias (Xefa do Servizo)
Ext.: 1060;  serin@udc.es

SECCIÓN DE PROXECTOS E AXUDAS Á INVESTIGACIÓN

     Celia Salvadores Pena (Xefa da Sección)
     Ext.: 1051; proxectoseaxudas@udc.es

NEGOCIADO DE PROXECTOS
     Cristina Vallejo Carballosa (Xefa do Negociado)
     Ext.: 1074; proxectos@udc.es

     Victoria Álvarez Rodríguez, ext.: 2381; proxectos@udc.es
     Roberto Serrano Buján, ext.: 1174; proxectos@udc.es

SECCIÓN DE PERSOAL E AXUDAS PROPIAS

     María Jesús Costoya Sánchez (Xefa da Sección)
     Ext.: 1053; persoaleaxudas@udc.es

NEGOCIADO DE PROGRAMAS DE RR.HH DE I+D+I
     Rosa Mª López Canosa (Xefa de Negociado)
     Ext.: 1179; programas.rrhh@udc.es

     Rocío Blanco Pensado, ext.: 1134; programas.rrhh@udc.es

NEGOCIADO DE AXUDAS PROPIAS E CONTRATACIÓN DE PERSOAL DE CONVENIOS E PROXECTOS
     Mª Carmen Rodríguez Fernández (Xefa de Negociado)
     Ext.: 1024; contratos@udc.es - axudasudc@udc.es

     Aurora Román Castro, ext.: 2385; contratos@udc.es
     Silvia Rey Abuín, ext.: 2377; catalogo@udc.es

ELVIÑA


SECCIÓN DE XESTIÓN DE CONVOCATORIAS E AXUDAS A INVESTIGADORES

     Mª de los Ángeles Romero Gómez (Xefa de Sección)
     Ext.: 5760; coordinacion.investigacion@udc.es

NEGOCIADO DE AXUDAS A INVESTIGADORES
     Erundina Freire Bren (Xefa de Negociado)
     Ext.: 5762; outrasaxudas@udc.es

     Mª Carmen Valcárcel Cortiñas, ext.: 5761;  outrasaxudas@udc.es

FERROL


OFICINA DE APOIO Á XESTIÓN DA INVESTIGACIÓN

     Begoña Díaz Valerio (xefatura da oficina)
     Ext.: 3692; investigacion.ferrol@udc.es

     Diego Vilar Galego, ext.: 3330; investigacion.ferrol@udc.es

 

 

LOCALIZACIÓN


REITORÍA


Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
telefono  +34 981 167 000
N 43º 22' 14.12"
O 8º 23' 25.16"

Código QR SERIN

 

 

 

 

ELVIÑA


Edif. Servizos Centrais
de Investigación
Campus Elviña
15071 A Coruña
telefono  +34 981 167 000
 N 43º 19' 51.60" 
 O 8º 24' 43.29"

 

FERROL


Edif. Vicerreitoría do
Campus de Ferrol
r/ Dr. Vázquez Cabrera, s/n
Campus Esteiro
15071 A Coruña
telefono  +34 981 337 400
N 43º 28' 56.53"
O 8º 13' 27.48"