Bolsas, axudas e premios

Bolsas e axudas

Axudas propias da UDC

Xunta de Galicia

Ministerio de Educación

Premios

Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

    . Premios fin de carreira para alumnado que teña concluido os seus estudos no curso académico 2012-2013

            Convocatoria

 

Xunta de Galicia

  •  Premio Fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2015 nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.

            Convocatoria

            Resolución

    . Premio Fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2016 nas universidades do Sistema Unirversitario de Galicia.

Convocatoria

 

Universidade da Coruña

      . Convocatoria dos premios extraordinarios fin de carreira da UDC. Curso 2016-2017.

Proposta de premios

      · Convocatoria de Premios Extraordinarios Fin de Carreira da UDC curso 2015-2016
             Proposta de premios

      · 10ª Convocatoria de axudas da UDC a estudantes gañadores de olimpíadas científicas 2016/2017.

      . 11ª Convocatoria de axudas da UDC a estudantes gañadores de olimpíadas científicas 2017-2018

      · 12ª Edición Premios UDC á Excelencia Académica no Bacharelato. Curso 2016-2017.   

      . 13ª Edición Premios UDC á Excelencia Académica no Bacharelato. Curso 2017-2018.

Outras

Enderezos de interese:
SAPE: www.udc.gal/sape
Bolsas Ministerio de Educación, Cultura e Deporte: www.educacion.gob.es
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.gal/portal/students

Máis información:
sape@udc.es
981 167 000, exts. 2900, 2912 e 2915