Matrícula UDC 2017/2018

Acceso á matrícula

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Máis información

Información xeral sobre a matrícula

  • Administración dos centros nos que se imparta a titulación
  • Servizo de Organización Académica

Información sobre bolsas

  • Tel. 981 167 000 ext.: 1187 / 1188 / 1189 / 1191

Futuros estudantes

Futuros estudantes

Titulacións oficiais

Prazos de admisión e matrícula

Os períodos de matrícula para titulacións con límite de prazas, segundo a CIUG, son os seguintes:

  • 1.º prazo: do 12 ao 14 de xullo de 2017 (ata as 14:00 h do día 14)
  • 2.º prazo: do 19 ao 21 de xullo de 2017 (ata as 14:00 h do día 21)
  • 3.º prazo: do 27 ao 31 de xullo de 2017 (ata as 14:00 h do día 31)

Preinscrición e matrícula de mestrados universitarios (ver calendario)

Admisión e matrícula en estudos de doutoramento (ver convocatoria e calendario)

Matrícula nas aulas net da UDC

Prezos fixados para o curso 2017/18

Estudos propios

Posgraos propios

Universidade Sénior

Universidade Sénior